wshiu-2

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2018

DLA KOGO?

Dla wszystkich, którzy cenią wysokie kompetencje i praktyczne umiejętności. Studia powstały z myślą o osobach, które wiedzą, że ich wykształcenie jest zbyt ogólne bądź mało praktyczne, aby znaleźć pracę zgodną z własnymi aspiracjami. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy to płaszczyzna, która daje ogromne możliwości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w pełen wachlarz narzędzi, dzięki którym będą oni potrafili sprawić, by w zakładzie pracy było po prostu bezpiecznie. Ilość wypadków przy pracy jest w Polsce wciąż zatrważająco wysoka – chcemy kształcić fachowców, którzy zajmować się będą nie tylko przestrzeganiem regulaminów i wypełnianiem dokumentów, ale także profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń. Nowoczesny specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk – szkoleniowiec. Musi się on orientować również w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing, ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Stanowiska, o które można ubiegać się po zakończeniu studiów:

  • inspektor bhp,
  • specjalista bhp,
  • starszy specjalista bhp.

Organizacja nauki

Studia trwają 2 semestry, 200 godzin.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.
Absolwent otrzymuje uprawnienia do wykonywania obowiązków specjalisty/inspektora bhp (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2.11.2004 r. 
„W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” – Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Minimum teorii, maksimum praktyki – zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy życia gospodarczego: wykładowcy – specjaliści z zakresu bhp, prawnicy, inspektorzy p.poż., znawcy problematyki bhp, trenerzy szkoleń, właściciele i pracownicy firm szkoleniowych z zakresu bhp.

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS
1 Analiza i ocena ryzyka zawodowego 4 6 2
2 Bezpieczeństwo pomieszczeń i obiektów budowlanych 12 3
3 Bezpieczeństwo ppoż w zakładzie pracy 8 2
4 Bezpieczny transport 5 2
5 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy (biol.-chem.) 6 2 2
6 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy (fizyczne) 8 2 3
7 Dydaktyka dorosłych 6 2
8 Dyrektywy UE na rzecz bezpiecznych warunków pracy 6 2
9 Ergonomiczne aspekty środowiska pracy 4 4 2
10 Etyka zawodowa w służbie BHP 2 4 2
11 Higiena pracy 6 2
12 Kompetencja społeczna specjalisty bhp 4 8 3
13 Metodyka pisanie prac dyplomowych 2 8 2
14 Ochrona pracy 10 2 3
15 Ochrona środowiska 8 2
16 Organizacja i metodyka szkoleń w systemach bhp 4 6 2
17 Pierwsza pomoc 4 12 2
18 Prawo pracy 6 2
19 Profilaktyka zdrowotna 5 2
20 Seminarium dyplomowe 2 4 10
21 System zarządzania bhp 4 4 2
22 Wypadkowość 4 4 2
23 Zarządzanie relacjami w systemach BHP 6 2
24 Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym 4 4 2
RAZEM 124 76 60

 

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA
ZARZĄDZANIE BHP 4 770 zł 3 816 zł* 318 zł

 

*Promocja przy zapisie do końca czerwca – RABAT 20 %

  • – Przy zapisie do końca lipca – RABAT 15 %
  • – Przy zapisie do końca sierpnia – RABAT 10 %

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 797 169 810

Pełnomocnik Rektora ds kształcenia ustawicznego:

tel.: +48 500 052 106

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial