Kwalifikacje nauczycielskie

MOŻLIWOŚĆ DOŁĄCZENIA DO GRUPY z października 2018

TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: Marzec 2019

 

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

ADRESACI:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, chcących zdobyć uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

[/one_second]

CEL STUDIÓW:

Studia mają na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.  Przygotowują do pracy w szkole lub w innych placówkach oświatowych.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Studia trwają 3 semestry, 420 godzin w tym 270 godzin zajęć dydaktycznych (zajęcia w formie warsztatów
oraz ćwiczeń) i 150 godzin praktyki dydaktycznej.
Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Ilość ECTS
Pedagogika ogólna. 10 3
Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i rozwojowej. 15 3
Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych. 10 3
Wybrane zagadnienia z dydaktyki. 10 3
Prawo i polityka oświatowa. 10 2
Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela. 20 3
Kultura języka i emisja głosu. 10 2
Pierwsza pomoc przedmedyczna. 10 3
Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela. 10 3
Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych. 10 3
Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 10 3
Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej. 10 3
Metodyka przedmiotów artystycznych (muzyka, plastyka, technika, ruch). 10 3
Komunikacja interpersonalna. 10 2
Konstruowanie programów kształcenia. 15 3
Seminarium dyplomowe. 30 3
Praktyka asystencka (zajęcia warsztatowe w placówkach). 50 5
Praktyka pedagogiczna 100 10
 Razem 350 60

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe „Kwalifikacje nauczycielskie” mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 •   kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy pobierz
 • oryginał/ odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA MIESIĘCZNA (10 rat)
KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE 3 500 zł 350 zł

Wpisowe 50 zł.

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególnosci jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Rektrutacja:

tel.: +48 510 056 001

Doradztwo metodyczne:

tel.: +48 797 169 810

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial