TERMIN ROZPOCZĘCIA KOLEJNEJ EDYCJI: PAŹDZIERNIK 2018

 

ADRESACI :

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra teologii bądź innych studiów humanistycznych, mających ponadto wykształcenie pedagogiczne i kwalifikacje do nauczania w szkole.

 

CEL STUDIÓW:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent uzyska prawo uczenia tego przedmiotu w szkole na dowolnym poziomie (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) w systemie publicznym jak i niepublicznym. Program studiów obejmuje wiedzę merytoryczną i praktyczną umożliwiającą zdobycie wiadomości m.in. z zakresu dydaktyki i metodyki przedmiotowej, z naciskiem na metody aktywizujące. Studia wnoszą informacje nt. pracy etyka w szkole (szczególnie – nowa podstawa programowa, a programy nauczania), pracy z uczniem mającym specjalne potrzeby edukacyjne. Umożliwiają one także zapoznanie się z problematyką oceniania, diagnozowania oraz realizacji procesu dydaktycznego z etyki – przedmiotu nieobowiązkowego.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Liczba godzin: 350 (w tym 60 godz. praktyki)
Liczba semestrów: 3 / możliwość organizacji studiów w ciągu 12 miesięcy (tygodniowy zjazd w ferie oraz w pierwszym tygodniu wakacji)

Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).
Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

 

Lp. Nazwa przedmiotów Liczba godzin
1 Etyka ogólna 10
2 Metametyka 8
3 Historia doktryn etycznych 10
4 Konwersatorium  tekstów i literatury etycznej 10
5 Emisja głosu 6
6 Etyka społeczna i polityczna 10
7 Etyka stosowana 6
8 Etyka zawodowa 10
9 Etyka środowiskowa 10
10 Etyka zawodowa nauczycieli 10
11 Psychologia etyki 10
12 Etyka a mediacje 15
13 Komunikacja interpersonalna 15
14 Problematyka etyczna w literaturze pięknej i sztuce 10
15 Współczesne problemy etyki 15
16 Podstawy filozofii 15
17 Coaching w nauczaniu etyki i filozofii 15
18 Interpretacja i analiza tekstów źródłowych 15
19 Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej 20
20 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia 10
21 Dydaktyka przedmiotowa 20
22 Ocenianie, diagnozowanie i ewaluacja w pracy nauczyciela 10
23 Seminarium dyplomowe 10
24 PRAKTYKI 60
RAZEM

 

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • o przyjęcie na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,
 • rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 50 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

KIERUNEK KOSZT CAŁOŚCI OPŁATA 10 RAT
ETYKA DLA NAUCZYCIELI 3 900 zł 3 500 zł 390 zł 350 zł

 

*Promocja przy zapisie do końca czerwca.

Wpisowe: 50zł

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram