Charakterystyka kierunku

Trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zrządzanie w Wyższe Szkole Handlu i Usług oferują studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami – firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Kioerunek Zarządzanie to jeden z atrakcyjniejszych kierunków studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług. Na kierunku tym realizujemy studia Licencjackie i Magisterskie a także atrakcyjne studia podyplomowe i prestiżowe studia MBA. Studia te dają studentom możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i zarządzania różnego rodzaju organizacjami, firmami, instytucjami publicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami. Studia te są prowadzone interdyscyplinarnie i są połączeniem wiedzy ekonomicznej, humanistycznej, społecznej i prawnej. Przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych na poszczególnych szczeblach zarządzania. W trakcie studiów proponujemy naszym studentom atrakcyjne staże. Staramy się by już w trakcie studiów studenci zdobywali doświadczenie zawodowe. Dzięki takiemu podejściu większość studentów, jeszcze w trakcie studiów ma atrakcyjne propozycję pracy. Wiedza i umiejętności są przekazywane i kształtowane podczas wykładów i ćwiczeń przy wykorzystaniu metody case study, obejmującej omawianie i wypracowanie rozwiązań konkretnych przypadków z praktyki biznesowej

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial