Charakterystyka specjalności:

Specjalność Administracja gospodarcza przeznaczone są dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w instytucjach administracyjnych i gospodarczych różnego szczebla.

Celem procesu dydaktycznego jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla,przygotowanego do udziału w projektach związanych z zarządzaniem i administrowaniem również w aspekcie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Proces studiowania obejmuje:

 • poznanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu różnych gałęzi prawa niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania w sektorze gospodarczym,
 • poznanie teoretycznych i praktycznych aspektów oraz zasad organizacji i funkcjonowania administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej,
 • uzyskanie praktycznych umiejętności, niezbędnych do kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej, przygotowywaniu projektów dla gospodarki,
 • wypracowaniu postaw etycznego postępowania w sferze aktywności w ramach administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności w kontaktach interpersonalnych,
 • uzyskanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie do rozwiązywania problemów w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w strukturach UE,
 • uzyskaniu wiedzy z zakresu regionalnej polityki gospodarczej, gospodarki przestrzennej i obrotu nieruchomościami.

 

Absolwent specjalności Administracja gospodarcza zna:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo celne,
 • postępowanie i prawo administracyjne,
 • system finansów publicznych,
 • procedury zarządzania usługami publicznymi,
 • zasady zamówień publicznych,
 • prawo ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • podstawy prawa cywilnego, międzynarodowego, karnego.

 

Ponadto, absolwent tej specjalności posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego, niezbędnego do funkcjonowania w sektorze administracji gospodarczej.

Rekrutacja krok po kroku

Na studia w WSHiU możesz się zapisywać do wyczerpania limitu miejsc.

Krok 1

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji),

Krok 2

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 3

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 4

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • podanie o przyjęcie na studia I stopnia – pobierz
 • ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • dowód wpłaty za legitymację – 17 zł (NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)
 • podpisany regulamin „Wpisowe 0 zł”” – pobierz

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej,
 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

 

ROK STUDIÓW TRYB I RATA
II RATY
XII RAT
I STACJONARNE 3 540 1 770 295
I NIESTACJONARNE 3 540 1 770 295
II STACJONARNE 4 740 2 370 395
II NIESTACJONARNE 4 740 2 370 395
III STACJONARNE 5 700 2 850 475
III NIESTACJONARNE 5 700 2 850 475

Wpisowe 500 zł 0 zł

Wszystkie kwoty rat obejmują 10 % rabatu za płatność w terminie.

 

ZŁOTY – NEOBANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214
ZŁOTY – WBK 31 1090 1476 0000 0001 3246 2352
DOLAR – WBK 48 1090 1476 0000 0001 3258 0386
EURO – WBK 32 1090 1476 0000 0001 3258 0383

Numer SWIFT Banku WBK : WBKPPLPP

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial