MBA – Master of Business Administration – Warszawa

EXECUTIVE MBA – Master of Business Administration – Warszawa
II EDYCJA: 09-10.03.2018r.

 

Program Master of Business Administration to interdyscyplinarne studia integrujące kompetencje z zarządzania,

finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności

menedżerskich. Takich możliwości nie dają inne studia. Wszystkie zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby

uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków. Nasi trenerzy posiadają

wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody

nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów , prezentują case studies. Ćwiczenia

i warsztaty czynią program wyjątkowym. Studia MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej

przez ekspertów – praktyków.Znają każdy zakręt, każdy milimetr i każdą przeszkodę przekazywanego zagadnienia,

dzięki czemu ,,trudne” zajęcia stają się zrozumiałe. Program Master of Business Administration to esencja wiedzy,

którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

 

Absolwenci studiów EMBA mogą wchodzić w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

 

W opinii uczestników i pracodawców to jeden z najbardziej praktycznych programów MBA w Polsce.

Nasza kadra to praktycy biznesu, eksperci specjaliści w swoich dziedzinach, naukowcy: profesorowie, doktorzy ekonomii i zarządzania.

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL.
Interaktywna forma zajęć.
Profesjonalne materiały i podręczniki prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.
W trakcie trwania studiów uczestnicy maja możliwość wyjazdu na sesje zajęciową na uczelni

 

ORGANIZACJA NAUKI

Studia trwają 2 semestry.

Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).

FORMA ZALICZENIA

Warunkiem otrzymania dyplomu Executive MBA  jest zaliczenie  poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach jak i  kadra naukowa renomowanych uczelni wyższych oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego.

Rekrutacja krok po kroku

WARUNKI PRZYJĘCIA:

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia,

 • rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest doświadczenie w zarządzaniu,
 • ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

 

Krok 1

Rejestracja:

 • Rejestracja ON – LINE – elektroniczny system rejestracyjny – dostępny przez całą dobę, w którym będziesz posiadać własne indywidualne konto.
 • Wypełnij formularz ręcznie – pobierz pliki z naszej strony internetowej: kwestionariusz i prześlij na adres szkoły (z dopiskiem Biuro Rekrutacji).
 • kwestionariusz studia podyplomowe – pobierz
 • Przyjdź do Punktu Rekrutacyjnego i wypełnij formularz na miejscu a pracownik Biura Rekrutacji własnoręcznie doda Cię do systemu.

Krok 2

Skompletuj wszystkie wymagane dokumenty i dostarcz je do Biura Rekrutacji. Możesz to zrobić:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną,

Krok 3

Następnie otrzymasz login i hasło do Wirtualnego Dziekanatu ( gdzie znajdują się informacje o opłatach, planach zajęć, ocenach z egzaminów oraz ważne ogłoszenia).

Krok 4

Jeżeli Twoje dokumenty będą kompletne, otrzymasz decyzje o przyjęciu na studia a następnie umowę do podpisania, w której będą zawarte szczegółowo warunki studiowania.

Krok 5

Gdy twoja teczka będzie już gotowa dostaniesz do podpisania Ślubowanie. Odbierzesz legitymację i od tego momentu zostaniesz pełnoprawnym Studentem WSHiU!

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobierz
 • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • ksero dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
 • zdjęcie w wersji cyfrowej
 • opłaty Wpisowe 500 zł można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

 

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 • osobiście,

 • za pośrednictwem osoby trzeciej,

 • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)

Opłatę za studia należy wnieść najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem roku,

semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

 • opłata za studia: 20.000 zł
 • opłata wpisowa: 500 zł.

Nr konta: 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

W nazwie przelewu prosimy wpisywać:

Imię i nazwisko (w szczególności jeśli właściciel konta jest inny niż student np. rodzic) numer albumu oraz miesiąc opłaty

Wzór: Jan Nowak nr.122, 4/2016

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram