Kurs Instruktora Pływania

 

TERMIN:

3-31.01.2018 r.

CEL:
Doskonalenie osobistych umiejętności pływackich oraz wiedzy metodycznej pozwalającej na prawidłowe prowadzenie
zajęć. Przygotowanie dydaktyczne kursantów do nauczania i doskonalenia zajęć z pływania.

 

Program:

 •  nauczanie i doskonalenie 4 sportowych technik pływackich, nawrotów, startów
 •  nurkowanie w głąb, na odległość, orientacja pod wodą, warunki bezpieczeństwa
 •  pływanie długodystansowe, elementy ratownictwa
 •  zajęcia rekreacyjno-animacyjne w wodzie
 •  asystowanie, prowadzenie fragmentów lekcji w zakresie nauczania pływania
 •  asystowanie i prowadzenie fragmentów zajęć w zakresie doskonalenia pływania,dla uczniów różnym wieku,
  na różnym etapie zaawansowania
 •  przygotowanie konspektu i przeprowadzenie lekcji egzaminacyjnej
 •  sposoby asekuracji indywidualnej ucznia
 •  instruowanie

 

 

Wymagania:

 •  Dobra umiejętność pływania
 •  Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie
 •  Minimum wykształcenie średnie

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial