Kurs doskonalący pierwszej pomocy dla nauczycieli

KURS DOSKONALĄCY Z PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI

NIE ZWLEKAJ!  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ

CELE OGÓLNE:

Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnej do przygotowania nauczycieli
do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy.

 

ORGANIZACJA NAUKI:

Kurs trwa 2 weekendy (sobota, niedziela).
Łączna ilość godzin: 30.
Kurs kończy się egzaminem.

Kurs prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
(Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające
do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ważność zaświadczenia 5 lat od wydania.

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz zgłoszeniowy POBIERZ
  • oryginał/odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • ksero dowodu osobistego
  • 2 zdjęcia ( 35mm x 45 mm )
  • zdjęcie w wersji cyfrowej
  • opłaty  można  dokonać na nr konta (NEO bank 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214)

* Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem osoby trzeciej,
  • pocztą tradycyjną na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro rekrutacji)
  • lub na adres agnieszka@akademiakupiecka.pl

 

PROGRAM:

1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.
2. Wezwanie pomocy.
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
4. Poszkodowany nieprzytomny.
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa / Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED.
6. Zadławienia.
7. Urazy i skutki urazów.
8. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych.
9. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego.
10. Unieruchomienie złamań i zwichnięć.
11. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania.
12. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego.
13. Zatrucia.
14. Wsparcie psychiczne poszkodowanego.
15. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
16. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

KOSZT:

Całość 550 zł.
Dla Absolwentów WSHiU cena wynosi 450 zł.
Numer konta bankowego szkoły:
NEO BANK 27 9068 1013 0000 0000 0173 2214

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial