alex@wshiu.poznan.pl Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl Natalia +48 502837451 natali@wshiu.poznan.pl Julia +48 502837457 yulia.teslia@wshiu.poznan.pl Maria +48 515340562 maria.meleshka@wshiu.poznan.pl [/tab] [tab title=Koszt] Studenci WSHiU 350 PLN / 80 EUR Pozostali 500 PLN / 120 EUR   [/tab] [/tabs] " data-id="sfsi" />

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów obcokrajowców

 

jez.pol

Intensywny kurs języka polskiego dla obcokrajowców – studentów i nie tylko

Rozpoczęcie kolejnej edycji kursu odbędzie się 01.08.2018

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu organizuje dwumiesięczny kurs języka polskiego. 

Pozwala on szybko opanować podstawy języka albo pogłębić już zdobytą wiedzę.

W ramach kursu:

  • 80 godzin lekcyjnych,
  • 3 lekcje dziennie, w sobotę i niedzielę
  • zróżnicowane, specjalnie przygotowane na potrzeby kursu materiały lekcyjne,
  • 15 osobowe grupy
  •  certyfikat ukończenia kursu,

Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną, co oznacza, że w podczas zajęć największy nacisk kładziemy
na rozwijanie umiejętności mówienia.

Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pragną podjąć studia na wyższych uczelniach w Polsce
(pogłębienie posiadanej znajomości języka) lub chciałyby poznać podstawy języka polskiego, umożliwiające
porozumiewanie się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych (wersja dla początkujących). O uczestnictwie
w grupie na określonym poziomie zaawansowania językowego decyduje test kwalifikacyjny.

Podstawową techniką podczas kursu jest praca w niewielkich grupach, oraz dialogi odgrywane przez uczestników
w parach. Podczas zajęć często używa się autentycznych materiałów do słuchania i czytania (np. ulotek, nagrań
telewizyjnych, oryginalnych dialogów). Szczególnie ważna jest rola nauczyciela, który stwarza możliwie
jak najwięcej sytuacji przypominających naturalną komunikację w życiu codziennym.

Osoby, które będą się przygotowywały do studiów na polskich uczelniach będą zapoznawały się
ze słownictwem fachowym potrzebnym podczas nauki w szkole wyższej.

Nacisk na konwersacje nie oznacza jednak, że pomijane będzie nauczanie pozostałych sprawności językowych,
czyli słuchania, poprawności gramatycznej, czytania i pisania. Stanowią one integralną część kursu, gdyż
wpływają na płynność i sprawność konwersacji.

Uczestnik kursu otrzyma na zakończenie zajęć certyfikat ukończenia kursu języka polskiego.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat
  • wypełnienie deklaracji uczestnictwa w kursie,
  • przed rozpoczęciem kursu wniesienie opłaty za kurs i przedstawienie dowodu wpłaty w Biurze rekrutacji WSHiU (np. przesłanie e-mailem).

Na prośbę uczestnika kursu Uczelnia pomaga zarezerwować zakwaterowanie i wyżywienie w stołówce uniwersyteckiej.
Koszt zakwaterowania i wyżywienia jest ustalany osobno. Szkoła nie uczestniczy w załatwianiu wiz i kart pobytu.
Po otrzymaniu deklaracji uczestnictwa w kursie Uczelnia wydaje zaświadczenie o zakwalifikowaniu danej osoby na kurs języka polskiego.

Biuro rekrutacji:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług

ul. 28 Czerwca 1956 r. 217/219
61-485, Poznań

Aleks  +48 502864812 alex@wshiu.poznan.pl
Julia  +48 572350225 julia@wshiu.poznan.pl
Magdalena  +48 572350224  magdalena@wshiu.poznan.pl
Natalia +48 502837451 natali@wshiu.poznan.pl
Julia +48 502837457 yulia.teslia@wshiu.poznan.pl
Maria +48 515340562 maria.meleshka@wshiu.poznan.pl

Studenci WSHiU 350 PLN / 80 EUR
Pozostali 500 PLN / 120 EUR

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Facebook
YouTube
Instagram